Bostadstomter på Kasberget

Tomterna ges ut hösten 2019.

Stadsplanekarta

Sidan uppdaterades