Elevvård

I Mariehamns stad finns två skolpsykologer och två skolkuratorer. Skolhälsovården och tandvården i grundskolorna sköts av Ålands hälso- och sjukvård.

Skolpsykologernas huvudsakliga arbetsuppgift är utredningar av enskilda elever.  Skolpsykologerna ingår i skolornas elevvårdsgrupper.

Skolkuratorernas främsta uppgift är att värna om alla elevers välbefinnande, och de arbetar i nära samarbete med skolans personal, för samtal med enskilda elever och gör klassarbeten av förebyggande och problemlösande karaktär. Skolkuratorerna ingår i skolornas elevvårdsgrupper och i stadens barnskyddsgrupp.

Varje grundskola har även en lärargrupp, ett KiVa-team,  som arbetar med eventuella fall av mobbning i skolan.

Ålands hälso- och sjukvård med sina skolhälsovårdare har hand om eleverna tills de slutar högstadiet. Till skolhälsovårdens uppgifter hör det förebyggande arbetet, bland annat genom hälsokontroller.

Skolhälsovårdarna finns i skolorna följande dagar:

  • Strandnäs skola måndag, onsdag-fredag, telefon 531 344
  • Ytternäs skola onsdag och torsdag, telefon 531 362 eller 0457 529 1106
  • Övernäs skola måndag-tisdag 8–16 samt fredag 8–14:15, telefon 0457 529 1106
Sidan uppdaterades