Medis kansli

Kansliet är öppet vardagar kl. 10.00–15.00 och finns på Styrmansgatan 1, med ingång från Torggatan.

Telefon 531 620
Fax 531 624
E-post medis@mariehamn.ax
Facebook www.facebook.com/medis.ax
Blogg medisbloggen.blogspot.com

Kanslist
Camilla Bock, tel. 531 620, e-post camilla.bock@mariehamn.ax

Mia Johansson, tel. 531 620, epost mia.johansson@mariehamn.ax

Byråsekreterare
Majvor Söderberg, tel. 531 621, e-post majvor.soderberg@mariehamn.ax

Rektor
Siv Ekström, tel. 531 620 (Medis växel) eller 0457 048 7206. 
E-post siv.ekstrom@mariehamn.ax
Säkrast anträffbar på kansliet vardagar kl. 10.00-12.00.

Biträdande rektor
Gabriella Nordlund, tel. 531 620 (Medis växel), tisdag-fredag.
Tag helst kontakt via e-post gabriella.nordlund@mariehamn.ax

Sidan uppdaterades