Publicerad den Organisation och arbete

Hållbar jämställdhet

Många medarbetare och förtroendevalda i staden genomgår för närvarande den första delen av utbildningen "Leda och styra för hållbar jämställdhet". Utbildningen som riktar sig till politiker, chefer och nyckelpersoner ger kunskap om könsmönster samt verktyg för att åtgärda kvalitetsbrister som har samband med bristande jämställdhet.

Utbildningen tar sammanlagt tre dagar varav de två första genomförs denna vecka och den sista som en uppföljning om ett halvår. Inför höstens tillfälle ska deltagarna använda sina kunskaper i den egna verksamheten. För att utbildningen skall bli så relevant och konkret som möjligt så har innehåll, material och exempel anpassats efter deltagarnas verksamhetsområden.

Utbildningen arrangeras som ett led i förverkligandet av den jämställdhets- och likabehandlingsplan som stadsfullmäktige antog hösten 2017. Genom att förtroendevalda och tjänstemän går utbildningen tillsammans bidrar utbildningen även till att stärka förankringen och förståelsen för varandras arbete och utmaningar.

Utbildningen följer en modell som Sveriges kommuner och landsting (SKL) arbetat med och utvecklat under flera års tid. Efter att den första gruppen genomfört sina inledande två dagar är omdömet om kursen från stadens deltagare mycket positivt.

Sidan uppdaterades