Publicerad den Daghem och skola

Barnomsorgens arbetsplan har moderniserats!

En grupp pedagoger i barnomsorgen har under våren gjort en gedigen revidering av arbetsplanen för stadens daghem och gruppfamiljedaghem för verksamhetsåret 2018-2019.

Arbetsgruppen har bestått av pedagogerna Sofia Ehn, Sophia Olander, Tarja Snis och Sophia Ölander.

- Arbetsplanen lyfter fram lekens betydelse, barnet i fokus och vikten av närvarande pedagoger. Mariehamns stad har satsat på fortbildning i pedagogisk planering och dokumentation de senaste åren vilket nu även syns i styrdokumentet, berättar Sophia Ölander, föreståndare på Ängsbackens daghem.

Arbetsplanen ska visa hur daghemmet eller gruppfamiljedaghemmet uppfyller barnomsorgslagens målsättningar enligt 2§ utifrån de anvisningar som landskapsregeringen har utfärdat i enlighet med barnomsorgslagen.

Enligt barnomsorgslag för landskapet Åland 2011:80 ska arbetsplanen godkännas av det organ som ansvarar för barnomsorgen i kommunen.

Socialnämnden godkände planen den 13 juni och du kan läsa hela arbetsplanen här!

Sidan uppdaterades