Publicerad den Kultur och bibliotek

Stadsbibliotek Green key miljömärkt

Mariehamns stadsbibliotek har som första bibliotek i världen fått miljömärkningen Green Key. Biblioteket är också den första besöksanläggningen på Åland som får certifieringen. Green Key är en internationell miljömärkning för turist- och besöksanläggningar med fler än 2 900 miljömärkta anläggningar i 57 länder världen över.

Bibliotekets grunduppgift, ett gemensamt utnyttjande av kunskapsresurser, är hållbart. Flera av bibliotekets verksamhetsidéer ger uttryck för återanvändning, tillgänglighet och demokrati då vi tillhandahåller utrymmen, medier och datorer för allmänt bruk.

Stadsbiblioteket följer Mariehamns stads hållbarhetsprogram 2018-2030 som bland annat framhåller energihushållning och miljömedvetna konsumtionsmönster som områden att arbeta vidare med.

Miljömärkning är ett verktyg för att följa upp miljöarbetet. Med Green Keys kriterier som stöd strävar vi efter att förbättra bibliotekets hållbarhetsutveckling genom att göra arbetet konkret, strukturerat och kontinuerligt.

För att arbetet ska ge resultat är vårt mål att hela personalen ska vara delaktig.

I bibliotekets Green Key grupp ingår Mira Darmark, Leena Orre och Fredrika Sundberg.

Sidan uppdaterades