Publicerad den Boende och miljö

Nya flerbostadstomter

Nu finns tre nya flerbostadstomter för 3-4 parhus/egnahem till försäljning genom anbud vid Kasbergsgatan.

Mera information om tomterna finns här.

Anbud i slutet kuvert märkt ”Anbud - Tomter” skall vara samhällstekniska avdelningen (Elverksgatan 1, 22100 Mariehamn) tillhanda senast tisdagen den 6 augusti klockan 16.00.

Närmare upplysningar och ansökningsblankett kan du få från infrastruktursektorn - mätningsenheten, Elverksgatan 1 tel. 5310.

Vi kommer gärna och visar tomterna för dig om du tar kontakt!

Sidan uppdaterades