Publicerad den Boende och miljö

Lediga tomter

Nu finns tillbakalämnade tomter. Passar någon dig ?

Du kan nu anöka om två tillbakalämnade tomter i Västra Ytternäs (Horelli), en egnahemstomt och en flerbostadstomt.

annonskarta

Ansökan görs på särskild blankett.

Blanketten ska inlämnas i slutet kuvert märkt "Tillbakalämnade tomter" och skall vara samhällstekniska avdelningen (Elverksgatan 1, 22100 Mariehamn) tillhanda senast tisdagen den 6 augusti klockan 16.00.

Om det är fler sökande till någon tomt håller vi lottning måndagen den 12 augusti 2019 kl. 16.00, vid Elverksgatan 1. Som sökande har du rätt att vara med vid lottningstillfället, men någon särskild kallelse skickas inte.

Närmare upplysningar och ansökningsblankett kan du få från infrastruktursektorn - mätningsenheten, Elverksgatan 1 tel. 5310.

Vi kommer gärna och visar tomterna för dig om du tar kontakt!

Sidan uppdaterades