Evenemangsbidrag

Evenemangsbidrag som beviljas för publika evenemang som huvudsakligen hålls i Mariehamn.

Evenemangsbidrag kan sökas senast 30 november året innan evenemanget genomförs samt senast 28 februari och 31 augusti det år som evenemanget genomförs. Kultur- och fritidssektorn tar ställning till de inkomna ansökningarna tre gånger per år.

Arrangörer som erhåller bidrag ska så långt som möjligt följa Mariehamns stads riktlinjer för hållbara evenemang som finns på stadens hemsida www.mariehamn.ax . Arrangörer som erhåller bidrag ska i sina evenemang låta ledsagare till personer med funktionsnedsättning delta avgiftsfritt.

2.1 Principer för kultur- och ungdomsevenemangsbidrag
Evenemangsstödet kan beviljas som hyresstöd i de av stadens idrottsanläggningar som kan bokas genom kultur- och fritidssektorn. Hyresstödet kan maximalt utgöra 70 procent av arrangemangets hyreskostnad.

2.2 Principer för idrottsevenemangsbidrag
Evenemangsstödet beviljas som hyresstöd i de av stadens idrottsanläggningar som kan bokas genom kultur- och fritidssektorn. Hyresstödet kan maximalt utgöra 70 procent av arrangemangets hyreskostnad.
För idrottsevenemang som inte hålls i de lokaler som bokas genom kultur- och fritidssektorn görs en prövning av varje enskild bidragsansökan och utgående från detta fastställs bidragets storlek.

En prövning görs av varje enskild bidragsansökan och utgående från detta fastställs bidragets storlek.

Ansökan görs elektroniskt via e-tjänsten för föreningsbidrag.

Sidan uppdaterades