Stadsfullmäktige

Mariehamns stad leds av stadsfullmäktige som är det högsta beslutande organet och som fattar beslut i frågor som rör stadens organisation, ekonomi, övergripande planer och val till nämnder.

Stadsfullmäktige väljs av invånarna i Mariehamn vart fjärde år och består av 27 ledamöter och deras ersättare. Stadsfullmäktige har en ordförande och två viceordförande. Protokoll vid sammanträden förs av stadens kanslichef (eller ersättare).

Stadsfullmäktige utser stadsstyrelsen och övriga nämnder och styrelser inom staden.  Fullmäktigeledamöterna kan bilda grupper för arbetet i fullmäktige och varje fullmäktigeledamot har rätt att väcka motion i ärende som rör stadens gemensamma angelägenheter.

Medlemmar

Under mandatperioden 2016–2019 består stadsfullmäktige av följande medlemmar:

 Christian Beijar   S   Ordförande
 Tage Silander   M   I vice ordförande
 Bert Häggblom   ObS   II vice ordförande
 Ulla Andersson   S    
 Henrik Boström   M    
 Jessy Eckerman   S    
 Johan Ehn   M    
 Peter Enberg   M    
 Nina Fellman   S    
 Stig Grönlund   ObS    
 Camilla Gunell   S    
 Igge Holmberg   S    
 John Holmberg   Lib    
 Camilla Hägglund   M    
 Joanna Isaksson   Lib    
 Lennart Isaksson   M    
 Roger Jansson   M    
 Ingrid Johansson   Lib    
 Axel Jonsson   ÅF    
 Rauli Lehtinen   Lib    
 Britt Lundberg   C    
 Roger Nordlund   C    
 Jörgen Pettersson   C    
 Katrin Sjögren   Lib    
 Pernilla Söderlund   Lib    
 Barbro Sundback   S    
 Stephan Toivonen   ÅD    

Sammanträdesdatum

Stadsfullmäktige i Mariehamn sammanträder under år 2017 till ordinarie sammanträde sista tisdagen i månaden kl 19.00 i stadshuset, utom juni, juli och december eller då sammanträde på annan tid av särskild orsak är nödvändigt.

Stadsfullmäktiges mötesdagar 2017:

31 januari
28 februari
28 mars
25 april
30 maj
13 juni
29 augusti
26 september
31 oktober
28 november
19 december

Sidan uppdaterades