System för parkering i centrum

Staden har idag totalt 1.172 parkeringsplatser varav 760 platser är korttidsbunden parkering och 412 är långtidsparkering. Av dessa är 154 friköpsplatser placerade i underjordiska anläggningar och 401 friköpsplatser placerade ovan mark.

Idag upptas ett stort antal korttidsparkeringsplatser av långtidsparkerade fordon vilket
skapar ett tryck på flera underjordiska parkeringar i centrum. Övervakningen kan ske
antingen genom införande av parkeringsskivor eller genom avgifter.

Effektivare övervakning i kombination med införande av parkeringsskivor eller avgifter skulle skapa en större tillgänglighet i centrum genom att flera parkeringsplatser då frigörs.

Sidan uppdaterades