Anbudsförfrågan avseende nyinstallation av fjärrvärme till Idrottsparkens "gamla fastighet

 

Förfarande
Öppet förfarande under EU:s trösklevärde


Sista dag för frågor
24.10.2018 (elektroniskt via portalen e-Avrop)

Sista anbudsdag
29.10.2018 (e-Anbud)
För fullständiga uppgifter om upphandlingen samt frågor och svar besök https://www.e-avrop.com/aland//e-Upphandling/Default.aspx

Sidan uppdaterades