Anbudsförfrågan omläggning av tennisbana

Upphandlande enhet
Enheten för idrottsanläggningar

Upphandlingsförfarande
Öppet förfarande

Upphandlingens innehåll
Omläggning av tennisbeläggning på Idrottsparkens tennisbana nr. 4

Handingar
Handlingar gällande upphandlingen hittar du Hitta snabbt till höger. 

Frågor om upphandlingen
Mer information ges av Lennart Axelsson per e-post lennart.axelsson@mariehamn.ax senast 6.4.2018. Svar på frågor publiceras den 9.4.2018  på denna sida.

Sista anbudsdag
Anbudet i slutet kuvert märkt "Anbud omläggning av tennisbana" skall vara enheten för idrottsanläggningarna till handa senast 12.04.2018 kl. 12.00. Postadress Mariehamns stad, Kultur- och fritid, Pb 76, 22101 Mariehamn

Sidan uppdaterades