Snöröjning

Fastighetsavdelningen inbegär anbud på snöröjning av fastigheternas gångytor och parkeringsplatser.

Upphandlande enhet
Mariehamns Stad, fastighetsavdelningen

Upphandlingsförfarande
Öppet förfarande

Upphandlingens innehåll
Snöröjning av fastigheternas gångytor och parkeringsplatser. Anbud skall gälla vintrarna 2015-2017 med option på ytterligare 2 år (totalt 2+2 år). 
Anbudsformulär kan hämtas från fastighetsavdelningen eller sänds till anbudsgivare efter intresseanmälan. 

Kontaktperson och frågor
Kontaktperson är Patrik Eriksson tfn. 531 523 eller e-post: patrik.s.eriksson@mariehamn.ax

Adress till vilken anbud ska skickas

Mariehamns stad, fastighetsavdelningen, 
Elverksgatan 1
AX-22100 Mariehamn

Sista datum för inlämnande av anbud
Slutna anbud märkta ”snöröjning”, inlämnas senast tisdagen den 20 oktober kl. 15.00

Sidan uppdaterades