Upphandling av hyra, tvätt och underhåll av skyddskläder

Äldreomsorgen i Mariehamns stad inbjuder härmed att senast 27.2.2015 lämna anbud avseende att hyra ut, tvätt och underhåll av skyddskläder

Äldreomsorgen har för sina anställda enligt kollektivavtalet skyldighet att ordna skyddskläder. Denna anbudsförfrågan gäller hyra, tvätt och underhåll av skyddskläder under tiden 01.05.2015-31.08.2018, med möjlighet till förlängning. För övrig beskrivning hänvisas till anbudsunderlaget.

Kontaktinformtaion till den upphandlande enheten
Mariehamns stad, Äldreomsorgen
Äldreomsorgschef, Bitti Vik, tfn: 531 736
e-post: bitti.vik@mariehamn.ax eller
Föreståndare Pauliina Körkkö, tfn: 531 310
e-post: pauliina.korkko@mariehamn.ax

Adress till vilken anbud skall skickas:
Mariehamns stad, Äldreomsorgen
PB 207
22101 MARIEHAMN

eller till e-post: bitti.vik@mariehamn.ax

Upphandlingens uppskattade värde utan moms
ca 100.000 €

Upphandlingsförfarande
Öppet förfarande

Krav som ställs på leverantören
Hänvisas till anbudsunderlaget, vilket finns hos kontaktpersonerna

Datum för när svar på frågor publiceras
20.2.2015

Sista datum för inlämnande av anbud
27.2.2015 kl. 16.00

    Sidan uppdaterades