Baltichallen (1108)

Planförslaget innebär att teckenförklaringar och parkeringsnormer ändras.

Planförslaget avviker från generalplanen men följer gällande plan vad gäller markanvändningar.
Planändringen bedöms inte ha större inverkan, vilket innebär att samråd inte arrangeras.

Stadsplaneförslaget är framlagt till påseende i stadsarkitektkansliet under tiden 6 – 20.05.2019. Eventuella anmärkningar mot förslaget bör inlämnas senast den 20.05.2019 kl. 15.00 till Mariehamns stad, PB 5, 22100 Mariehamn eller till stadsarkitektkansliet@mariehamn.ax . Planförslaget är även tillgängligt på stadsbiblioteket.

PLANPROCESSEN

STARK - Utställd 14 d - STARK - I kraft efter 30 d

 

Under utställningstiden kan synpunkter ges på planförslaget i form av en anmärkning. Utställning av planförslag kungörs i de lokala tidningarna samt på stadens hemsida. Anmärkning riktas till stadsarkitektkansliet.

Sidan uppdaterades